Lid worden?

Commando Vereniging Zuid-Holland
ingeschreven bij K.v.K. te 's-Gravehage, onder V 412478

Secretaris:

Ab Versteeg
Dotterlei 537, 2906 BL
Capelle a/d IJssel
06-30447888

Email: secretaris@voc-zuid-holland.nl

 

Penningmeester:

Postgiro: 3085156 t.n.v. Penningmeester
Commandovereniging Zuid-Holland
Lekkerkerk

de contributie is Euro 25,00 per jaar

 

De volgende gegevens dienen te worden verstrekt:

                                                    AANMELDINGSFORMULIER

Naam:
Voornaam:
Voornaam partner:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Registratienummer:
Rang:
Waar volgde u de commando-opleiding:
In welk jaar:
Wie was de commandant of waren de instructeurs:
Wie was uw Korpscommandant:
Bij welke compagnie heeft u daarna gediend:
In welke periode,
van:
tot:
Wie was de commandant van deze compagnie:
bent u begunstiger van de Commandostichting in Roosendaal:
Heeft u wel eens een Commando-reunie bijgewoond in Roosendaal:
Zo ja, in welke jaren:

 
Heeft u nog opmerkingen: